Coaching aan de Amstel

Stichting Samen aan de Amstel gaat van start met een project genaamd: Coaching aan de Amstel. In dit project draait het allemaal om vrijwillige coaching van kwetsbare kinderen en jongeren. Professionele coaches wordt gevraagd of zij bereid zijn 1 a 2 keer per jaar aan deze doelgroep kosteloos een coachingstraject aan te bieden. Daarnaast wordt er gezocht naar vrijwillige (niet-professionele coaches) die het interessant vinden om kinderen of jongeren voor een bepaalde periode te ondersteunen.
Samen aan de Amstel is een lokale stichting die bestaat uit een groep vrijwilligers die tot doel heeft de sociale verbondenheid tussen inwoners in beeld te brengen en te versterken. Zo organiseren zij maaltijden in samenwerking met verschillende restaurants in Uithoorn en De Kwakel. Deze maaltijden hebben als doel mensen met elkaar in contact te brengen, die elkaar in het dagelijks leven nauwelijks tegenkomen. Elkaar ontmoeten, samen eten en praten schept een band en stimuleert dat mensen iets voor elkaar kunnen en willen betekenen. Ook coach4you (brugklas-coaching) is bij Samen aan de Amstel ondergebracht.

Met dit nieuwe coachings-project wil Samen aan de Amstel de kwetsbare jeugd ondersteunen. Er zijn diverse zeer capabele lokale coaches in Uithoorn en de Kwakel. Het is echter niet voor alle inwoners financieel haalbaar om een coach in te huren. Met name voor deze doelgroep is het project bedoeld. Ook is het project bedoeld als ondersteuning van het bestaande jeugdwerk en als aanvulling op coach4you.
Samen aan de Amstel is op zoek naar coaches, zowel professioneel als niet-professioneel. Als coach kun je aangeven met welke doelgroep je graag werkt, hoeveel tijd je beschikbaar kunt zijn en welke hulpvragen je interessant vindt. Samen aan de Amstel organiseert diverse activiteiten op het gebied van deskundigheidsbevordering voor de coaches en er wordt een intervisie-groep gevormd.